AktüelGazedda'nın Gündemi“Bilişim Suçları Yasası üzerinden gereksiz bir polemik yürütülüyor”

Ulaştırma Bakanlığı, Yeni Bakış Gazetesi'nin yaptığı bir yayın sonrasında Bilişim Suçları Yasası tahtında yasal işlem yapılacağı duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 17, 2020
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
LGBT kitapcık

Ulaştırma Bakanlığı, Yeni Bakış Gazetesi’nin yaptığı bir yayın sonrasında Bilişim Suçları Yasası tahtında yasal işlem yapılacağı duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Ulaştırma Bakanlığı, kamuoyunun hatalı bilgilendirilmemesi adına kısa bir açıklama yapılmasının elzem olduğu düşüncesinde olduklarını belirtti. Açıklama şöyle:

Dünden itibaren gelişen bir dizi olay ve sonrasında yaşanan bazı gelişmeler doğrultusunda yakın zamanda yasalaşan “Bilişim Suçları Yasası” üzerinden gereksiz bir polemik yürütülmektedir. Bahse konu yasa iddiaların tam tersine tüm özgürlüklere saygılı, maddeleriyle kişi ifade özgürlüğü, haysiyeti koruyucu içeriğe sahiptir. Mahkeme kararı olmaksızın, keyfî bir şekilde itilaf konusu olan yayınlara erişimi engellemeye yönelik adım atılması mümkün değildir. Yasayı okuyan hemen herkesin kolayca ana esasları anlayabileceği düşüncesindeyiz.

Gerekli araştırma yapılmadan, ilgili tarafların görüşü alınmadan, herhangi bir muhabir imzası olmadan “özel haber” olarak, kişi ve kurumların itibarını zedeleyici yayınların, ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini yanlış bulmaktayız.

Her halükarda, gerçekleri yansıtmayan bilgiler ile kişileri itham etme, zan altında bırakma ile “ifade özgürlüğü” arasındaki farkın kararını bağımsız KKTC Mahkemeleri verecektir.

Öte yandan gerçeği yansıtmayan bahse konu yayınlar çerçevesinde ilgili Daire ve Bakanlık hukukçuları mevcut yasalarımız çerçevesinde gerekli hukuki adımları atmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..