AktüelGazedda'nın Gündemi`Benim Hakkım` Kampanyası reklamına çirkin saldırı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, geçtiğimiz ay başlatılan Benim Hakkım adlı bir bilinçlendirme kampanyası kapsamında 5 farklı bölgede farkındalık artırıcı reklam panosu, bir dizi sosyal medya gönderisi ve farkındalık artırmak amaçlı bir video yayınlandı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 25, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, geçtiğimiz ay başlatılan Benim Hakkım adlı bir bilinçlendirme kampanyası kapsamında 5 farklı bölgede farkındalık artırıcı reklam panosu, bir dizi sosyal medya gönderisi ve farkındalık artırmak amaçlı bir video yayınlandı.

Benim Hakkım kampanyası, LGBTİ+’ların sıklıkla ayrımcılık ve ötekileştirmeyle karşı karşıya kaldığı 6 farklı tematik alana olan aile, eğitim, iş, barınma, sağlık ve yaşama odaklanmaktadır. Kampanya, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son zamanlarda yürüttüğü araştırmaların bulgularına bağlı bir şekilde tasarlanmış ve Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİ+’ların karşılaştığı sistematik insan hakları ihlalleri konusunda bir diyalog oluşturmayı amaçlamaktadır. Toplum içinde hiçe sayılan LGBTİ+’ların görünürlüğünü artırmak ve güvenli alanlar inşa etmek adına yapılan bu kampanya kapsamında,  Iskele/Trikomo bölgesinde yer alan billboard saldırıya uğradı. 

Çeşitliliklerimizle toplumsal barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir geleceğin yaratılmasında önemli bir adım olan bu tarz farkındalık artırma kampanyalarının sabote edilmesi kabul edilebilir değildir. Reklam panolarımıza yapılan bu tarz saldırıları kınadığımızı ve Kuir Kıbrıs Derneği olarak LGBTİ+’ların insan haklarına erişimlerinin sağlanması ve daha güvenli alanlar yaratmak için verdiğimiz mücadeleye daha güçlü bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz. “Bize dayatılan aşağılanmaya, damgalanmaya, nefret söylemine ve ötekileştirmeye rağmen, biz Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve artılar olarak buradayız. Günlük yaşamınızın her alanındayız. Özgürce yaşamak hepimizin hakkı. Yeryüzü aşkın rengi oluncaya dek! Nefrete inat, yaşasın hayat!”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık