AktüelEkolojiBazı örgütler, imar planı çalışmalarına davet edilmemekten rahatsız

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği ve Lefke Turizm Derneği, Lefke İmar Planı için yapılan bazı çalışma ve toplantılara, Lefke Belediyesi ile konulara hakim, tecrübe sahibi bazı sivil toplum örgütlerinin davet edilmemesini eleştirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 14, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği ve Lefke Turizm Derneği, Lefke İmar Planı için yapılan bazı çalışma ve toplantılara, Lefke Belediyesi ile konulara hakim, tecrübe sahibi bazı sivil toplum örgütlerinin davet edilmemesini eleştirdi.

Açıklamada, “Lefke İmar Planının en doğru şekilde uygulanması için tüm çalışmalara ve toplantılara Lefke ilçe sivil toplum örgütleri davet edilmeli. Başlangıçta yapılan hatalar, doğru bir imar planı çıkmamasına neden olacaktır” denildi.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği ve Lefke Turizm Derneği’nden yapılan ortak açıklamada, Lefke İmar Planı için “Paydaşlarla Sektörel Hedef Stratejilerinin Belirlenmesi” amacıyla perşembe günü Şehir Planlama Dairesi tarafından dört günlük toplantıya ilçede bulunan bazı sivil toplum örgütlerinin davet edilmediği kaydedildi.

Ortak açıklamada, toplantı programı incelendiğinde, konulara hakim ve tecrübe sahibi sivil toplum örgütleriyle Lefke Belediyesi’nin bu toplantılara davet edilmemesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Yapılacak toplantılardaki konular içinde CMC ve maden atıkları, kültürel miras, kıyılar ve benzeri konularla ilgili toplantılara Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği ve Lefke Turizm Derneği davet edilmemiştir. Derneklerimiz birçok konuda çalışmalar yapmış, özellikle CMC maden atıkları konusunda uluslararası bilimsel sempozyumlar düzenlemiş ve birçok bilimsel veriler elde etmiştir” denildi.

Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı toplantı programının ve yapılan davetin amatörce hazırlandığını belirterek bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini kaydeden örgütler, imar planını şekillendirecek bir toplantıya, ileride imar planında bir problem yaşanmaması için tüm STÖ’lerin davet edilmesini talep etti.

Açıklamada, tüm sivil toplum örgütlerinin katılımıyla doğru bir imar planına sahip olunacağına inanç belirtilerek, “Şehir Planlama Dairesi’nin yaptığı bu yanlışı hemen düzeltmesi ve programı yeniden gözden geçirip profesyonel bir çalışma yapmasını istiyoruz” denildi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık