AktüelGazedda'nın GündemiBaybars: Demokratik teamülleri yok sayan bir hükümetle karşı karşıyayız

HP Milletvekili Ayşegül Baybars tezkereyle ilgili söz aldı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 22, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Meclis Genel Kurulu’nda, hükümetin ve muhalefetin genel seçim tarihine ilişkin önerilerinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereleri onaylandı.

Genel Kurul’da ilk olarak hükümetin seçimlerin 3 Nisan 2022’de yapılmasına ilişkin önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin ivedilik tezkeresi ele alındı.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars tezkereyle ilgili söz aldı. “Bugün demokratik teamülleri yok sayan bir hükümetle karşı karşıyayız” diyen Baybars seçim tarihinin yenilenmesine dair tasarı ve muhalefetin önerisine işaret etti.

Hükümetin keyfi bir şekilde, hiçbir uzlaşıya varmaya çalışmadan hareket ettiğini söyleyen Baybars, Başbakan’ın hükümet adına ortaya çıkarak “27 kişiyiz” dediğini kaydetti, muhalefetin sesini kısmadan, demokrasiye saygı göstererek bir uzlaşı arayışına gidilmesi gerektiğini anlattı.

 Hükümetin azınlık hükümeti olarak kurulduğuna işaret eden Baybars, hükümetin aslında kendi ömrünü kurulurken Ekim 2021 olarak biçtiğini kaydetti.

Öte yandan hükümet üyelerinin kendi aralarında yaptığı kavgalar sonucu bu tarihi geriye çekmek istediğini de belirttiğini söyleyen Baybars, hükümetteki kavgaların ortadan kalkmasıyla Nisan 2022’nin seçim tarihi olarak sunulduğunu anlattı.

Bu tarihin pandemi nedeniyle sunulduğunun söylendiğini ifade eden Baybars öte yandan Turizm Bakanı’nın “açılmaya devam edeceğiz” de dediğini, hükümetin kendiyle çeliştiğini kaydetti.

HP’nin haziran ayında tek bir koltuk için ara seçim yapılmasına karşı olduğunu belirten Baybars öte yandan daha fazla zaman kaybetmeden yıl içinde bir genel seçim yapılması taraftarı olduklarını söyledi.

Meclis İç Tüzük kurallarına göre seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararların Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine iletilmesi gerektiğine işaret eden Baybars bugüne kadar seçim tarihi için hiç ad hoc komite kurulmadığını belirtti.

Öte yandan hükümetin çoğulcu anlayıştan uzak bir şekilde “çoğunluk bendedir ben ne istersem o olur” tavrıyla hareket ettiğini anlatan Baybars, çoğunluğun azınlık üzerinde tahakküm kurduğu duruşun ülkenin siyasi kültürü ve demokrasi anlayışına aykırı olduğunu söyledi. 

Baybars iki ivedilik tasarısının da komitede görüşülmesi ve uzlaşıyla varılacak bir tarihte bu yolun yürünmesi gerektiğini belirtti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık