AktüelGazedda'nın GündemiÖzel HaberBaşsavcılık Bakanlar Kurulu’nu savunmayacak

Barolar Birliği’nin Parasal Hükümlerin İcrasının Ertelenmesi ile ilgili Yasa Gücünde Kararname aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 22, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Barolar Birliği’nin Parasal Hükümlerin İcrasının Ertelenmesi ile ilgili Yasa Gücünde Kararname aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Barolar Birliği’nin Bakanlar Kurulu’na yönelik açtığı davada, Bakanlar Kurulu’nu savunacak olan Başsavcılık mahkemeye beyan verdi. GazeddaKıbrıs’ın Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı’dan teyit ettiği bilgide, Başsavcılık’ın mahkemeye ilgili kararnamenin anayasaya aykırılığı konusunda kendilerinin de davacı tarafla hemfikir olduğunu bildirdiği ve Bakanlar Kurulu’na kararnamenin iptal edilmemesi halinde savunmanın Başsavcılık tarafından yapılmayacağının bildirileceği belirtildi.

Yapılan bu beyan üzerine, ara emri istidasının 5 Ocak 2022’ye ertelendiği öğrenildi.

Karar neydi?

Covid-19 Pandemisi büyüyen ekonomik kriz, Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı ve yönetim boşluğunun ardından yaşanan yoksullaşma sürecinde, icra ve mazbataya 6 ay erteleme gelmişti. Resmi Gazete’de gece yarısı yayınlanan kararla borçlara yönelik yaptırımlar ötelenmişti.

Gerekçe şöyle özetlenmişti:

“Korona Virüs (COVID-19) nedeniyle yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit, hapislik, mazbata dahil) konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatının ve/veya icrasının ertelenmesi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla bu Yasa Gücündeki Kararname hazırlanmıştır.”

Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu yaptığı Yasa Gücünde Kararname ile “Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerleıinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatınm Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ilan etti.

Kararda “Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer ve 01.07.2022 tarihinde yürürlükten kalkar” dendi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık