AktüelGazedda'nın GündemikoronavirusBarolar Birliği’nden avukatlara “mahkemeye çıkmayın” çağrısı

Barolar Birliği, avukatlara çağrıda bulunarak 22 Mart tarihine kadar mahkemelere çıkılmaması çağrısında bulundu. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 12, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Barolar Birliği, avukatlara çağrıda bulunarak 22 Mart tarihine kadar mahkemelere çıkılmaması çağrısında bulundu. Açıklama şöyle:

Dünya Sağlık Örgütü’nün coronavirüsü 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan etmesinin ve dünyada virüsün alarm hızında yayılmasından, şiddetinden ve yeterli önlem alınmamasından endişe duyulduğunu, ayrıca gelecek gün ve haftalarda Covid-19 vakalarının, bu virüsten ölenlerin ve etkilenen ülkelerin sayısının artmasının beklenildiğini açıklamasının ardından konuyla ilgili tüm kesimlerin etkin tedbirler almasının zorunlu olduğu açıktır.

Hepimizin ortak çalışma alanı olan mahkemeler, bu virüsün yayılması bakımından en riskli kamusal alanların başında gelmektedir.

Bu aşamada Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve tüm Mahalli Barolar olarak, Bakanlar Kurulu’nca saptanan tarihe paralel olarak 22.3.2020 tarihine kadar, acil ve zorunlu durumlar haricinde yargısal işlemlerin ertelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Böylece, mahkemelerdeki riskli etkileşimlerin minimize edilmesi sağlanabilecektir.

Yukarıda belirtilenler çerçevesinde meslek örgütleri olarak, tüm meslektaşlarımıza 22.3.2020 tarihine değin mahkemelere çıkılmaması hususunda çağrıda bulunuruz.

Tüm meslektaşlarımızın bu çağrımıza uyması, gerek tüm yargı mensupları ve mahkemeler personeli, gerekse kamu sağlığı için hayati önem taşımaktadır.

Konuyla ilgili Yüksek Mahkeme de hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirilmiş ve tüm davaların ve/veya mahkemeye çıkmayan avukatların dosyalarının doğrudan ertelenmesi husunda yardımları talep edilmiştir.

Netice olarak, tüm meslektaşlarımızın 22.3.2020 tarihine değin mahkemelere çıkmamaları önemle rica olunur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık