koronavirusBanka kredi borçları 30 Haziran’a kadar ötelendi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kredilerin 30 Haziran'a kadar ötelendiğini duyurdu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 28, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kredilerin 30 Haziran’a kadar ötelendiğini duyurdu.

Taçoy açıklamasında şunları kaydetti:

Bakanlar Kurulu’na Anayasanın 112. maddesi’nin verdiği yetkiye dayanarak, “Kredi Borçlularının Bankalarla Olan Borçlarının Ötelenmesi”ne ilişkin getirdiği yasa gücünde kararname pazartesinden itibaren yürürlükte olacak;

• Banka kredi borçlarının 30 Haziran 2020’ye ertelenmesi.

• Bu Yasa Gücünde Kararname, KKTC’de faaliyet

gösteren bankalar ile bu bankalara kredi borcu olan gerçek ve/veya tüzel kişileri kapsar.

• Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası kapsamındaki borçlar hariç, bankalarca hali hazırda kullandırılmış olan tüm gerçek ve/veya tüzel kişilere ait ticari ve bireysel kredilerin, tahakkuk etmiş veya edecek olan faizleri ile taksitleri yürürlükte olan herhangi bir kurala veya mevzuata bakılmaksızın ve her halükarda borçlu ve kefil ve/veya kefillerinin kabul etmiş olduğu diğer şartlar geçerli olacak şekilde, 30 Haziran 2020 tarihine ötelenir. Taksitleri ertelenen kredilerin vadeleri ise asgari üç ay süreyle ötelenir.

*Ancak bu kural, vadesinde ödeme yapmak isteyenlerin ödeme yapmalarına engel teşkil etmez.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık