AktüelGazedda'nın GündemikoronavirusAyrı bir karantina hastanesi hazırlanmalı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ortak basın toplantısı düzenleyerek, hükümetin aldığı tedbirleri yeterli bulmadıklarını belirtti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 13, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ortak basın toplantısı düzenleyerek, hükümetin aldığı tedbirleri yeterli bulmadıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Tabipler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında, örgütler adına yaptığı konuşmada, 2019 yılının son günlerinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart 2020 tarihinde Pandemik ilan edilen COVID-19’un ülkeyi de etkilediğini kaydetti.

“Ülkede yeni düzenleme ve tedbirlere ihtiyaç var”

Salgın kontrolü ve tedbirleri çerçevesinde, hala sadece import vakaların olmasına karşın, bir vakanın da yerel dolaşımının olması nedeniyle riskin daha da arttığını dile getiren Gürkut, uzmanların görüşleri, salgın görülen diğer ülkelerden edindikleri tecrübe ve Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda bugün itibariyle ülkede yeni düzenleme ve tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Öneriler… “Ayrı bir karantina hastanesinin hazırlanmalı”

Gürkut bu aşamada önerilerinin, ülkenin kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC yurttaşları ile oturma ve çalışma izinlilerin girişine izin verilmesi; girenlerin tümünün istisnasız 14 günlük zorunlu ev karantinasında tutulması için yasal önlem alınması; zaman kaybetmeksizin ayrı bir karantina hastanesinin hazırlanması; bu hastanenin yeterli yatak kapasitesi, bilgisayarlı tomografi ve yoğun bakım ünitesi olanaklarının bulunması ve Lefkoşa’da yer alması; olası salgın durumunda kullanılması gerekecek tıbbi araç gereç ve tedavi olanaklarının yeterli düzeyde bulundurulması;

Sağlık kuruluşlarında hastaları karşılayacak sağlık ekibinin iş güvenliğinin sağlanması için yeterli tedbirlerin alınması ve düzenlemenin yapılması; diğer tüm hastanelerde sadece acil ve yatan hastalara hizmet verilmesi; temel ihtiyaç maddelerinin temininde aksamaya sebep olmayacak şekilde kamu ve özeldeki tüm işyerlerinin çalışmalarının sınırlandırılması; halkın sokağa çıkma ihtiyacının en asgari düzeyde olacağı şekilde yasal çerçevede önlemler alınması; bu önlemleri yaşama geçirebilecek şekilde güvenlik tedbirlerinin hazırlanması olduğunu söyledi.

Bugüne kadar COVID-19 salgını yaşanan ülkelerin hiçbirinde alınan önlemlerin gereksiz ve aşırı olduğunun görülmediğini dile getiren Gürkut, her ülkenin aldığı tedbirler ölçüsünde başarı sağladığını, zamanında radikal tedbirler almayan ülkelerin ise sadece pişmanlık duyduğunu kaydetti.

Gürkut sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizin hekimleri olarak biz sağlık çalışanları ile devlet ve vatandaşlarımızın koordinasyon içinde bilimsel verilere dayalı önleyici tedbirleri yeterince ve zamanında aldığımız taktirde salgının yönetiminde başarılı olacağımızı düşünüyoruz.”

“Sokağa çıkmayı en aza indirmek gerekiyor”

Sokağa çıkma yasağı konusunda sorulan soruya cevap veren Gürkut, işyerlerinde yapılacak düzenlemelerle ve halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde sokağa çıkmayı en aza indirecek şekile getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Ülkeye yeni girenlere 14 gün boyunca ev karantinası verilmeli”

Gürkut, yurda yeni girecek olanların da bugünden itibaren evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalmalarının sağlanması ve yasal düzenlemelerle kontrolünün mutlak yapılması gerektiğini vurguladı.

Hastanede ilaç ve ekipmanın yeterli olup olmadığının ve vaka sayısının artması halinde hastaların tedavi edilebileceği yer konusunda sıkıntı olup olunmadığının sorulması üzerine Gürkut, ayrı bir karantina hastanesi hazırlanması için doğru zaman olduğunu düşündüklerini ve yeterli kapasitede tomografi ve yoğun bakım ünitesinin hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Karantina için bina önerisi…

Karantina için bina önerisi yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya cevap veren Tıp-İş Bakanı Dr. Ahmet Varış, idare ile bu konuda görüşmelerinin olduğunu kaydetti.

Herkesin kendisini koruması ve elde olan sağlık malzemelerin de uygun şekilde kullanılarak artırılması gerektiğini dile getiren Varış, toplumsal seferberlik ilan edilmesi gerektiğini ve toplum olarak panik yapmadan konuyu ciddiye alarak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Varış, bugünkü Bakanlar Kurulu kararlarını da yetersiz bulduklarını söyledi.

“Tedbirler hızlı ve sert olmalı”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı da, tedbirlerin hızlıca ve sert bir şekilde uygulanması gerektiğini dile getirerek, önemlerin alınmaması halinde yatak kapasitesinin yetmeyebileceğini, bu nedenden dolayı diğer ülkelerin sert önlemler aldıklarını söyledi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık