EkolojiAyluka Sulak Alanı’ndaki Girişim Derhal Durdurulmalıdır

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Ayluka Sulak Alanı’nda Çevre Koruma Dairesi’nce henüz görüş verilmeden yapılan dolgu işlemi ve taş duvar örülmesinin derhal durdurulmasını talep etti. Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu’nun Ayluka Sulak Alanı’nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama şöyle: Değerli Basın Mensupları, Ayluga Sulak Alanı, barındırdığı ekosistemiyle, yüzlerce yerli, göçmen, üreyen ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan kuşlara ev sahipliği yapan, uluslararası öneme sahip, Mağusa’nın önemli habitatlarından biridir. Potansiyel Natura 2000 Alanı olma ünvanına sahip olan...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 5, 2018
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Ayluka Sulak Alanı’nda Çevre Koruma Dairesi’nce henüz görüş verilmeden yapılan dolgu işlemi ve taş duvar örülmesinin derhal durdurulmasını talep etti.
Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu’nun Ayluka Sulak Alanı’nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama şöyle:
Değerli Basın Mensupları,
Ayluga Sulak Alanı, barındırdığı ekosistemiyle, yüzlerce yerli, göçmen, üreyen ve nesli tükenmekle karşı
karşıya olan kuşlara ev sahipliği yapan, uluslararası öneme sahip, Mağusa’nın önemli habitatlarından biridir.
Potansiyel Natura 2000 Alanı olma ünvanına sahip olan Ayluga Sulak Alanı, 2008 yılında Özel Çevre Koruma
Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmiş, Sulak Alanlar ve Su Ortamlarının Korunması Tüzüğü gereğince sulak alan
çevresindeki 100 metrelik alan Mutlak Koruma Alanı kapsamında yerleşime kapalı duruma getrilmiştr.
Ayluga Sulak Alanı, suya sıfr çiflikler ve ağıllar, ateş yakılan piknikler, sulak alan yanında yaratlan ses
kirliliklerinden dolayı tehdit altnda olmakla birlikte, civarında gerçekleştrilen yapılaşma ve kaçak yapılaşma
ciddi ve geri dönüşümü zor ekolojik tahribata sebebiyet vermektedir.
Yasal mevzuat gayet açık olmasına rağmen, bugün, bulunduğumuz bölgede dolgu işlemi gerçekleştrilmiş,
hudutlara taş duvar uygulaması yapılmaktadır. Bildiğimiz üzere, Mutlak Koruma Alanı kapsamında olan Sulak
Alanların civarında yapılacak olan herhangi bir yapılaşma için Belediyenin, Çevre Koruma Dairesi’nden görüş
istemesi gerekmektedir. Henüz ilgili daireden olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmamasına rağmen,
Pazar günü de dahil olmak üzere ısrarla devam eden taş duvar uygulaması, Mağusa Belediyesi tarafndan
derhal durdurulmalı ve sonrasında gelebilecek girişimler engellenmelidir.
Ayluga Sulak Alanı da dahil olmak üzere ülkemizdeki Sulak Alanların korunmasına yönelik akılcı, çağdaş ve
özgün yönetm planları hızla hayata geçirilmelidir. Ayluga Sulak Alanı civarındaki özel mülklerin kimseyi
mağdur etmeden, devlet arazilerine dahil edilip istmlak edilmeleri için yetkili kurumların çalışmalar
başlatması, yapılaşma girişimlerinin önüne geçmek için gereklidir. Geçtğimiz aylarda, verilen tepkiler üzerine
Ayluga bölgesinde mühürlenen yasadışı inşaat da dahil olmak üzere, yapılaşma yapılan yerlerin rehabilite
edilip habitata tekrardan kazandırılması önemlidir. Devletn planlayıcı, yürütücü ve denetleyici yapılarının
hukuk dışı uygulamalara karşı sessiz kalması kabul edilemez. Başbakanlığı, İçişleri Bakanlığını, Turizm ve Çevre
Bakanlığını, Mağusa Belediyesini ve konu ile ilgili tüm kurumları acilen etkin önlem almaya çağırıyoruz.
Mağusa Kent ve Ekoloji Platormu olarak kararlı mücadelemiz yükselerek devam edecektr.
Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık