AktüelEkolojiAvrupalı Akdeniz ülkeleri iklim krizine karşı Atina Deklarasyonu’na imza attı

Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Kıbrıs, Malta, Slovenya ve Hırvatistan tarafından imzalanan deklarasyonda iklim krizine karşı ortak mücadele sözü verildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 21, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Avrupa Birliği (AB) üyesi dokuz Akdeniz ülkesi, iklim değişikliği ile ortak mücadele için Atina Deklarasyonu’nu imzaladı.

Deklarasyonda dokuz lider iklim değişikliğine karşı koymak amacıyla dünyanın emisyonlarını dengelemek için AB ve 190 taraf tarafından imzalanan uluslararası bir anlaşma olan Paris Anlaşması’nı destekleme taahhütlerini yineledi.

Söz konusu deklarasyon, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Kıbrıs, Malta, Slovenya ve Hırvatistan başkanlarının katıldığı EUMED Zirvesi’nde imzalandı.

Atina Deklarasyonu

Akdeniz’in iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece savunmasız ve aşırı hava olaylarına eğilimli olduğunu ve daha sık, kapsamlı ve yoğun ısı dalgaları, kuraklık, şiddetli yağış, sel ve orman yangınları yaşadığını kabul edin.

Yeni AB İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ile uyumlu olarak bu olgulara kararlı bir şekilde uyum sağlama ve dayanıklılık politikalarına ve çevresel ve sosyo-ekonomik sektörler de dahil olmak üzere Akdeniz bölgesinde önemli ölçüde etkilenmesi beklenen tüm alanlarda önleme tedbirlerine duyulan ihtiyacı kabul edin. Çünkü iklim değişikliği çevre, toplum ve ekonomi için ciddi riskler oluşturuyor.

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına ve düşük karbonlu enerji teknolojilerine gerekli geçişi teşvik eden sinerjiler oluşturmak için birlikte yakın çalışmayı kabul edin.

Doğanın işlevine dayalı iklim değişikliğine uyum çözümlerini teşvik etmeyi ve özellikle kıyı bölgeleri, su havzaları, sulak alanlar, ormanlar ve ayrıca kentsel alanlar gibi afet önleme açısından kritik olan ekosistemlerin yeterli korumasını sağlamayı kabul edin.

İklim krizinin koordineli uluslararası eylem gerektiren küresel bir tehdit olduğunu ve bu nedenle BM Genel Sekreteri’nin 9 Ağustos’ta söylediği gibi, tüm ülkeleri daha fazla gecikmeden topluca hareket etmeye çağırdıklarını bir kez daha vurgulayın.

Başta G20 ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası ortakları Paris Anlaşması’nı onaylamaya ve iddialı Ulusal Katkı Beyanları’nı (NDC’ler) çağırın.

Karbondioksit Uzaklaştırmayı (CDR) daha da hızlandıran teknolojilerin ve politikaların hızla geliştirilmesine olan bağlılığı kabul edin.

Tüm ülkeleri BM İklim Değişikliği 26’ncı Taraflar Konferansı’na (COP26, Glasgow, 31 Ekim-12 Kasım 2021) devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılmaya ve 2050’ye kadar karbon nötr olmaya çağırın.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık