AktüelGazedda'nın GündemiAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden nefret söylemine geçit yok!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi nedeniyle hapsedilen başvurucunun ifade özgürlüğü korumasından yararlanamayacağına hükmetti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 19, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sosyal medyada LGBTİ+’lar hakkında “cinsel sapık/cinsel sapkınlık” benzeri yorumlar yazdığı için İzlanda Yüksek Mahkemesi tarafından hapse mahkûm edilen başvurucunun ifade özgürlüğü korumasından yararlanamayacağına hükmetti.

Anayasa Gündemi’nden Benan Molu’nun çevirdiği Mahkeme kararı, “Yazdığı yazıda LGBT bireylere ‘sapkın’ ve ‘sapık’ diyerek nefret söyleminde bulunan ve para cezası verilen kişinin ifade özgürlüğü ihlali iddiası, açıkça dayanaktan yoksundur” diyor.

Başvuru neden ceza aldı ve AİHM’ne neden başvurdu?

İzlanda vatandaşı Carl Jóhann Lilliendahl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne LGBTİ+’lar hakkında sosyal medyada yazdığı “cinsel sapık” benzeri yorumları nedeniyle 2017 yılında hapse mahkum edilmesinin ardından başvuru yaptı.

Lilliendahl, kendisine verilen mahkumiyet kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğüne ve 14. maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu iddia etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı

AİHM, Lilliendahl’ın başvurusunu oybirliği ile “kabul edilemez” buldu.

Mahkeme başvurucunun sosyal medyada yaptığı yorumların, yerleşik içtihadı uyarınca nefret söylemi boyutuna vardığını tespit etti ve İzlanda Yüksek Mahkemesi’nin bu yorumların “ciddi, önyargıya dayalı ve ağır bir biçimde yaralayıcı” olduğu kararını destekledi.

İzlanda Yüksek Mahkemesi gibi AİHM de bu yorumların eşcinsellere yönelik hoşgörüsüzlüğü ve nefreti körüklediğine hükmetti ve “nefret söylemi”nin “daha az ağır” bir biçimi olduğuna, önceki içtihatlarında da belirttiği üzere, devletlerin bunu sınırlandırma hakkı olduğuna karar verdi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık