AktüelEkolojiAv Yasası meclise geri gönderildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nda öngörülen bazı değişikliklerin, yaban hayatı gözetilerek daha iyi bir noktaya getirilebilmesi için yasayı Anayasa’nın 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 21, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nda öngörülen bazı değişikliklerin, yaban hayatı gözetilerek daha iyi bir noktaya getirilebilmesi için yasayı Anayasa’nın 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, yaban hayatın korunmasını ve hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesini sağlayacak önlemlerin alınmasının son derece gerekli olduğunu ifade etti. Akıncı, bu bakımdan av konusunda yaban hayatın korunması perspektifinden yeni düzenlemeler yapılmasını olumlu bulduğunu, ancak yasada öngörülen bazı değişikliklerin, yaban hayat gözetilerek daha iyi bir noktaya getirilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülke yaban hayat konusundaki bilimsel araştırma ve çalışmalarıyla öne çıkan Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’nin (KUŞKOR) Cumhurbaşkanlığı’na ilettiği görüşlere, Cumhuriyet Meclisi’nin de yararlanılabileceğini değerlendirmesiyle gerekçeli iade yazısının ekinde yer verdi.

KUŞKOR’un kendisi tarafından da paylaşılan önerileri arasında Büyük Av’da bir avcının en fazla iki köpekle avlanabilmesine; avcı başına 100 cikla vurma hakkının 35-40 düzeyine çekilmesine; üveyik avının bir süre durdurulmasına; “Sürek” ve “Banya” avlarının yasaklanmasına ya da sınırlı kişiyle yapılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesine; Özel Çevre Koruma Bölgeleri içinde ve özellikle önemli kuş bölgeleri olarak bilinen Karpaz ve Koruçam’da avlanmaya son verilmesine ilişkin düzenlemeler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Benim de benimsediğim bu kayda değer önerilerden birisi de Avcılık Federasyonu’nun ürettiği av hayvanlarının otel, pansiyon, meyhane, lokanta, market, kahvehane, bar veya başka mekanlarda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesine izin veren kuralın suistimale yol açmayacak şekilde yeniden ele alınmasıdır” dedi.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası, “Av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılma” genel gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Ocak tarihli 28’inci birleşiminde kabul edilerek 7 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayına gönderilmişti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık