AktüelGazedda'nın GündemiAsilzade: Çocuk işçiliğine dur de!

Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Avukat Laden Asilzade ve Yönetim Kurulu “Dünya Çocuk İşçiliği Mücade Günü” ile ilgili basın bildirisi yayınladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 12, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Avukat Laden Asilzade ve Yönetim Kurulu “Dünya Çocuk İşçiliği Mücadele Günü” ile ilgili basın bildirisi yayınladı.

Öncelikli olarak bilinmesi gerekir ki; Çocuk işçiliği, çocukların zihinsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkiler ve çocuklarda kalıcı hasar bırakır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 15-24 yaş grubunu genç işçi kabul ederken, 15 yaşın altında aile bütçesine katkıda bulunmak ya da yaşamını kazanmak amacıyla çalışanları “çocuk işçi” veya “çalışan çocuklar” olarak adlandırmaktadır. Bir başka tanıma göre; sosyal, ekonomik nedenlerle sanayi iş kolunda, esnaf ve sanatkarlar yanında, tarım sektöründe marjinal çalışma alanlarında, evde, sokakta maddi kazanç elde etmek amacıyla emeğini arz ederek çalışan 18 yaşından küçükleri çalışan çocuk olarak tanımlayabiliriz. Ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemelere göre; KKTC Anayasası: “Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir.” Diğer yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası “Çocuk”, 15 yaşından küçük veya zorunlu eğitime tabi herhangi bir kişiyi anlatır. Buna göre; 16 yaşına kadar kimse çalışmaz ve 16 yaşından sonra da sadece KKTC vatandaşı olanlar belli şartlar altında çırak ya da kalfa olarak çalıştırılabilir. Ancak; geçen yıl yaz aylarında Derneğimiz ile yerinde yaptığımız araştırmalara göre; mevcut yasalara uyulmadığını ve özellikle Lefkoşa Sanayii bölgesinde, Lefkoşa Surlar içi bölgesinde ve Alayköy Sanayi Bölgesinde Kuaför, Ahşap atölyesi, Oto Tamir Atölyeleri gibi çalışma alanlarında çocuk işçi çalıştırıldığını gözlemledik.

15 Aralık 2018’de hurda topladığı sırada yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Makhir İsmailov, ülkemizdeki en acı örneklerden birisidir. Çocuk işçiliği çok ciddi bir insanlık suçudur. Bunun bu şekilde kabul edilmesi ve yasal zeminde de düzenlenmesi gerekmektedir. Çocuklar için verdiğimiz mücadele her alanda olduğu gibi; çocuk işçiliği alanında da sürecektir. Bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratılması acil ve önemlidir. İhbar hatlarının etkin kullanımı, yapılan ihbarların derhal değerlendirilmesi ve istatistiki veriler ile halk ile paylaşılması çok önemlidir. Bu noktada Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na büyük görevler düşmektedir. Çocuk işçiliğine tanık olanların; Alo 183 Sosyal Hizmet İhbar Hattını ve Alo 102 Çalışma Dairesi İhbar Hattını derhal aramaları gerekmektedir. Dünyada çocuk işçiliğini önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik bir çok çalışma yapılmaktadır. Bunlar; Çocuk koruma programlarının geliştirilmesi, eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi, mesleki teknik eğitim ve çıraklık program kapasitelerinin güçlendirilmesi ve nitelikli istihdama geçişi artırmak, ulusal düzeyde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması faaliyetleri, çocuk işçiliğini normalleştiren ve süreklilik kazandıran düşünce ve toplumsal önkabulleri değiştirmek; ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik politika savunu çalışmalarının ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla bilgi ve kanıt üretmek şeklinde özetlenebilir.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE DUR DE ! ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YASAKLANMALIDIR !

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık