koronavirusAşılama programı en sonunda açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 aşı uygulaması ve aşı tedariği konusunda açıklamalarda bulundu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 9, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Ülkemizde Covid-19 aşı uygulaması başlamış olup, aşıya ulaşıma dair ülkemizde duyarlı ve yardım amaçlı iyi niyetinden şüphe etmediğimiz kişiler ve kuruluşlar ülkeye Covid-19 aşısı temini ile ilgili maddi yardım yapma ve aşı alma konusunda açıklamalarda bulunmaktadırlar.

Bunlardan bazıları bakanlığımız ile de temasa geçmişlerdir. Ancak aşı temini konusunda etkin ve güvenilir aşı temini ve halkın sağlığı birincil önceliğimizdir.

Aşıların ülkemize gelmesi ülkeler arası protokole dâhildir ve gelen aşıların analizinin yapılması için bir alt yapımızın bulunmaması nedeniyle Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından tetkik ve analizlerin yapıldığı aşıları almak durumundayız.

Analizleri Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından yapılmayan ve güvenilir olmayan aşılara onay vermemiz söz konusu değildir.

Devletten devlete yapılmayan satışlarda aşıların etkinliği, güvenirliliği ve yan etkileri konusunda güvence vermek mümkün değildir. Ayrıca aracılar tarafından temin edilen aşılardan dolayı çıkacak yan etkiler konusunda herhangi bir teminat alınması, protokol nezdinde yapılacak aşılar dışında olacak yan etkiler gibi sorunlar karışışında yine tazmini olması söz konusu değildir.

Bakanlığımız ve yerel yönetimler işbirliği ile 25 merkezimizde 40 bin kişi aşılanmıştır. Şu anda Pfizer-BioNTech aşılarının 2. Dozu yapılmaya başlanmış, 12 Şubat tarihinde ise Sinovac’ın 2. Dozunun yapılması için gerekli tüm planlamalar yapılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,  Türkiye ve Avrupa Birliği kanalı ile aşıya ulaşmaktadır. Avrupa Birliği desteği ile toplam 4,500 doz aşı temin edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti de 40,000 doz aşıyı bizlere hibe etmiştir. Hedefimiz olan 300.000 kişinin aşılanması için gerekli 600.000 doz aşının temini için çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir.

Unutulmamalıdır ki dünyada herkes güvende olmadıkça kimse tam anlamıyla güvende olmayacaktır.

KKTC Covid-19 Aşı Planı ve Hedef Guruplar

DSÖ önerileri doğrultusunda KKTC Sağlık Bakanlığı aşağıdaki üç aşamalı aşı planı oluşturulmuştur. Bu planı oluştururken öncelikli hedefimiz hastalıktan en ağır etkilenecek en hassas gurupları koruma altına alarak hastalığa bağlı ölümleri azaltmaktır. Bir diğer hedefimiz toplumsal yaşamın sürdürülebilir olarak devamı için kritik işlerdeki meslek guruplarını aşılamaktır.

Aşağıda Covid-19 aşı planı ve hedef guruplar detayları ile yer almaktadır.

BİRİNCİ  AŞAMA

Hedef  guruplar

Grup 1

• Sağlık Çalışanları  (devlet ve özel)

• Yaşlı bakım merkezleri bakıcıları

• Yaşlı bakımevi   sakinleri

• Yatağa bağımlı  hastalar

Grup 2     65 yaş  ve  üzeri kişiler

Grup 3 Kronik Hastalığı olanlar  (Yaştan bağımsız olarak Covid-19 açısından risk oluşturan  en az bir kronik hastalığı olan kişiler)

İKİNCİ  AŞAMA 

Evde bakım görevlileri, sosyoekonomik olarak  zayıf olup toplu sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda olanlar, okullarda, anaokullarında, kreşlerde ve çocuk bakım tesislerinde  çalışanlar 

Kronik  bir hastalığı olmayan  50-64  yaş gurubu  

Kilit pozisyonlarda  ve yoğun temas halinde olan  meslek gurupları   (özellikle polis ,silahlı kuvvetler, itfaiye, vb)

Restoran  ve turizm alanlarında çalışanlar

Toplu taşıma çalışanları

Yüksek enfeksiyon riski taşıyan profesyonel kültür çalışanları sahne müzik vb)

Virüs bulaşmasını kolaylaştıran  ortamlarda çalışanlar.(Minimum sosyal mesafenin korunamadığı  havalanmanın yetersiz olduğu, güçlü aerosol oluşumu olan yerler )

Hayatını spordan kazananlar  sporcular

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Grup 1 18-50  yaş arasındaki  sağlıklı yetişkinler

Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz aşıya ulaştığımız takdirde mart ayının sonuna kadar 300.000 kişinin aşılanmasıdır (toplumun %75i).

Dr. Ali Pilli

Sağlık Bakanı

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık