AktüelGazedda'nın GündemiAraştırmaya katılım için davet

Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTQI ruh sağlığı ve psikolojik ve sosyal etkenlerin LGBTQI+ bireylerin ruh sağlığına etkilerinin incelenmesi konu başlıklı araştırma için katılımcı aranıyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 24, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTQI ruh sağlığı ve psikolojik ve sosyal etkenlerin LGBTQI+ bireylerin ruh sağlığına etkilerinin incelenmesi konu başlıklı araştırma için katılımcı aranıyor.

Bu araştırma Strathclyde Üniversitesi’nden Dr Nicola Cogan ([email protected]) ve Prof. Dr Trish Hafford-Letchfield ([email protected])  önderliğinde Enver Ethemer tarafından yürütülmektedir.

Sizleri Kıbrıs’ın Kuzey’inde lezbiyen, gay, biseksüel, trans bireyler, interseks, kuir ve ikili cinsiyet sistemi içerisinde kendisini tanımlamayan diğer bireylerin ruh sağlığı konusunda yapacağımız araştırmada katılımcı olmaya davet ediyoruz.

Bu çalışma psikolojik ve sosyal faktörlerin lezbiyen, gay, biseksüel, trans interseks, kuir ve ikili cinsiyet sistemi içerisinde kendisini tanımlamayan diğer bireylerin ruh sağlığına olan etkileri ve bu bireylerin kendi ruh sağlığı üzerinde düşüncelerini araştırmayı hedeflemektedir.

Katılımcı olarak, bu araştırmada yer almaya karar vermeden önce araştırmanın amacı ve neden yapıldığı ve nasıl yürütüleceği konusunda bilgi sahibi olmanız önemlidir. Araştırma hakkında ekte verilen bilgileri dikkatlice okumanızı ve katılıp katılamama konusunda karar vermeden önce bunu başkaları ile tartışmanızı/konuşmanızı tavsiye ederiz. Araştırma ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz veya daha detaylı bilgi almak istediğiniz bir konu varsa aşağıda vermiş olduğum iletişim bilgilerinden benimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. 

Katılımcı olmayı düşünen bireyler, araştırma konusunda daha detaylı etik bilgilere erişmek için (onam, gizlilik, kişisel bilgilerin saklanması vb.) tarafıma ulaşarak Katılımcı Bilgi Formu ve Onam Forumlarını temin edebilirler. 

Araştırmanın amacı:

Bu araştırmada kendini lezbiyen, gey, trans birey, interseks, kuir veya ikili cinsiyet sistemi dışında tanımlayan bireylerin kendi ruh sağlıklarını nasıl algıladıkları ile sosyal ve psikolojik faktörlerin bu kişilerin ruh sağlığı üzerinde etkileri incelenecektir.  Araştırma, rızaya dayalı erkek hemcinsler arasındaki cinsel ilişkiyi yasaklayan ve hemcinsler arasında ilişkiler bağlamında sorunlu olan Fasıl 154 Ceza Yasasının, 171-173’cü maddelerinin yakın bir tarihte ,27 Ocak 2014, yürürlükten kaldırıldığı Kıbrıs’ın Kuzeyinde gerçekleştirilecektir.  Yasanın ilgili maddelerinin yürüklükten kaldırılması, Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTIQ+ hakları konusunda  yeni bir sayfa açılmasına ve LGBTIQ+ bireylere yönelik var olan sosyo-kültürel normlar, yargılar, genel toplumsal algılar, kalıp yargılar, homofobi/transfobi/ ve damgalama gibi konuların tartışılması ve gündeme gelmesi için de imkan  yaratmıştır.

Araştırmacı yukarıda bahsedilen değişimler ile Kıbrıs’ın kuzeyinde sosyal-kültürel-psikolojik faktörlerin LGBTIQ+ bireylerin ruh sağlığına olan etkilerini ve bu bireylerin genel olarak ruh sağlığını incelemeyi ve bu bağlamda öneriler getirmeyi hedeflemektedir. Bu araştırma genel olarak   LGBTQI+ ruh sağlığı, hem de Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTQI+ bireylerin ruh sağlığı konusunda var olan akademik literatüre katkı yapmayı, LGBTQI+ ruh sağlığı ve diğer ilgili alanlarda sorunların ne olduğunu ortaya koymayı, bulguları farklı paydaşlar ile paylaşarak bu konularda yapılacak politikalara veya girişimlere ışık tutmayı hedeflemektedir.

Katılmak zorunlu mu?

Bu araştırmaya katılmak tamamen gönüllü olup, zorunlu değildir. Araştırmaya katılmayı kabul etmeniz halinde, size ekteki onam formunu okuyup imzalayıp ve araştırmacı ile Zoom programı üzerinden veya sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yüz-yüze yarı yapılandırılmış bir görüşme/röportaj gerçekleştirmek için bir davet yapılacaktır.

Projede katılımcı olmaya karar verirseniz, görüşme yapılmadan önce Qualtrics programı üzerinden onam formunu doldurmanız istenecektir. Görüşme 60-90 dakika arasında olacaktır. Görüşmede sorulacak sorular ve konular hakkında fikir sahibi olmanız açısından, görüşme soruları  talep etmeniz halinde size önceden gönderilecektir. Görüşme Zoom programı ve/veya sosyal mesafe kuraları çerçevesinde yüz yüze yapılabilecektir. Görüşmeler kayıt edilecek ve kelimesi kelimesine, hiçbir değişiklik yapılmadan, metne dökülecektir. Zoom üzerinden yapılan görüşmeler kişinin isteğine bağlı olarak görüntülü veya görüntüsüz gerçekleştirilebilir

Katılım tamamıyla gizli, anonim ve gönüllü olup, kişisel bilgiler tümüyle kodlanarak gizlenecek ve hiçbir kişisel bilgi üçüncü şahıslara açık edilmeyecektir. Görüşmeye katılmayı kabul etseniz dahi cevaplamak istemediğiniz sorular olursa, cevaplamama hakkına sahipsiniz. Görüşme kelimesi kelimesine ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan çözümlenecek, metin bütün araştırmacılar tarafından incelenecek ve bütün kişisel bilgiler ve kimlik bilgileri silinecektir. Metin Strathclyde Üniversitesi’nde sadece araştırmacı ve katılımcının ulaşacağı güvenlikli alanda saklanacaktır. Katılımcılar verilerin anonimleştirmesinin bitip, verilerin akademik makale ve raporlarda kullanılmaya başlanacağı 1 Eylül 2021’e kadar saklanan kişisel bilgilerin/verilerin silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Ancak, veriler bu tarihten sonra akademik makale ve raporlarda yayınlanacağından kaldırılamaz ve silinemez.  

Araştırmacıların iletişim bilgileri ektedir:

Araştırmacı:

Enver Ethemer

Psikoloji ve Sağlık Bilimleri Fakültesi

Strathclyde Üniversitesi

Graham Hills Binası

40 George Street

Glasgow G1 1QE

Telefon: 0141 548 2580

E-posta: [email protected]

Baş Araştırmacılar:

Doçent Doktor Nicola Cogan

Psikoloji ve Sağlık Bilimleri Fakültesi

Strathclyde Üniversitesi

Graham Hills Binası

40 George Street

Glasgow G1 1QE

Telephone: 0141 548 2580

E-mail: [email protected]

Prof. Trish Hafford-Letchfield

Sosyal Politika ve Hizmet Bolümü

Strathclyde Üniversitesi

Lord Hope Binası 

40 George Street

Glasgow G1 1QE

Telephone: 0141 444 8656

E-mail: [email protected]

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık