AktüelGazedda'nın GündemiAkıncı: Yasa ifade özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama hakkı vermiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bilişim Suçları Yasası'nı onaylamasının ardından yapılan eleştirilere yanıt vererek, yasanın kimseye düşünce ve ifade özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama hakkı vermediğini belirtti. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 17, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bilişim Suçları Yasası’nı onaylamasının ardından yapılan eleştirilere yanıt vererek, yasanın kimseye düşünce ve ifade özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama hakkı vermediğini belirtti. Açıklama şöyle:

Cumhuriyet Meclisinde kabul edilen Bilişim Suçları Yasasını, ülkemizde internet dolandırıcılığı, siber gasp, veri hırsızlığı, yasa dışı kumar ve çocuk pornografisi gibi ciddi siber suçlarla mücadeleye yönelik bir mevzuat bulunmamasını dikkate alarak onayladım. Yıllardır bu boşluğun doldurulması için yapılan çalışmaların daha fazla geciktirilmemesi gerekliliğine inanarak davrandım.

Bu tavrı benimserken, yasanın Anayasa mahkemesine havale edilmesi yönünde güçlü bir gerekçe ve talebin olmadığının, iade yönüne gidilmesi halinde ise Mecliste oluşan büyük çoğunluk iradesi nedeniyle yasanın aynı şekilde önüme geleceğinin bilinci içerisindeydim; çünkü buna benzer durumlar geçtiğimiz dönemde yaşanmıştır.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuoyunun bir bölümünde düşünce ve ifade özgürlüğünün tehdit altına alınacağı endişesinin baş gösterdiğini gözlemliyorum.

Öyle sanıyorum ki düşünce ve ifade özgürlüğü konusundaki hassasiyetim tüm yurttaşlarımızca yakından bilinmektedir. Hangi düşünceye sahip olurlarsa olsunlar insanlar demokratik ölçütler içinde dilediğince konuşup yazabilmelidirler. Hayatım boyunca buna inandım ve gerektiği anlarda bunun için mücadele ettim. Bu tutumumu bundan sonra da sürdüreceğimden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Bilişim Suçları Yasasını imzaladıktan sonra yaptığım açıklamada ifade ettiğim gibi, düzenleme ihtiyacını istismar ederek düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama yönüne giden ülkeleri değil, demokratik hakları korumaya özen gösteren ülkeleri örnek almamız şarttır.

Yasayı uygulayacak kurumlarımız temel insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü ve bunları teminat altına alan KKTC Anayasasına bağlılık içinde hareket etmek zorundadırlar.

Bu yasa kimseye düşünce ve ifade özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama hakkı vermemektedir. Yasanın düzenlenme amacının bu olmadığı da çok açıktır. Cumhurbaşkanlığı olarak yasanın uygulanmasını, özgürlükler bakımından tavizsiz biçimde takip edeceğimizin bilinmesini isterim.

Mustafa AKINCI

Cumhurbaşkanı

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık