AktüelkoronavirusAkıncı, sokağa çıkma yasağı istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yayımladığı basın açıklamasıyla, sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuatın hükümetin elinde olduğunu söyledi. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 17, 2020
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yayımladığı basın açıklamasıyla, sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuatın hükümetin elinde olduğunu söyledi. Açıklama şöyle:

İçinde bulunduğumuz koşullarda halkımızın sağlığından öte düşünecek başka bir şeyimiz yoktur. Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz toplantıda hükümeti, muhalefetteki partileri, yargısı, savcılığı, meclisi ile beraber Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık.

Her zaman vurguladığım gibi içinde bulunduğumuz koşullar hızlı hareket etmeyi de gerekli kılıyor. Atacağımız adımları vaktinde atmazsak, daha sonra atmak zorunda kaldığımızda çeşitli gecikmelerin bedellerini ödemek zorunda kalabiliriz. Olağanüstü durum tartışmalarına dönmek amacında değilim ama en azından sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur. Geriye kalan iradedir ve bu iradenin de bir an önce gösterilmesinde büyük fayda vardır.

Sağlık konuları ile ilgili gönüllük esasına göre davette bulunduğum Sağlık Bakanlığı yapmış 4 arkadaşımız, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanımız ve Başhekimlik yapmış 2 arkadaşımız ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulumuz oluşturuldu. Bu konuda yapacakları danışmanlık Kıbrıs Türk toplumunun daha sağlıklı günlere ulaşmasını amaçlamaktadır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..