koronavirusAKEL: Yasa, borçluların daha fazla para ödemelerine yol açıyor

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada bankalara borcu olan yurttaşların taksitlerinin ertelenmesine ilişkin Temsilciler Meclisi’nde görüşülen yasa tasarısına AKEL’in ret oyu vermesinin sebeplerini şöyle sıraladı:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 2, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada bankalara borcu olan yurttaşların taksitlerinin ertelenmesine ilişkin Temsilciler Meclisi’nde görüşülen yasa tasarısına AKEL’in ret oyu vermesinin sebeplerini şöyle sıraladı:

• Söz konusu yasa krize karşı koymada bankalara herhangi bir katkıda bulunma yükümlülüğü getirmemekle kalmayıp, bilakis onlara avantaj sağlıyor.

• Borçluların daha fazla para ödemelerine yol açıyor.

• Borç taksitlerinin ertelenmesine son verilmesinin ardından borçluları bankayla müzakerede bulunmak zorunda bırakarak borçluları bankaların keyfiyetine terk ediyor.

• Taksitlerin ertelenmesi işleminin otomatik olması yerine, borçluların bankalara başvuruda bulunmalarını öngörüyor.

AKEL’in bu konuda tahammül edilebilir bir uzlaşıya varılması için somut öneriler sunduğunu ancak bu çabanın olumlu karşılık görmediğini belirten Stefanu, bu nedenle de söz konusu yasaya ret oyu verildiğini söyledi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık