koronavirusAcilen ayrı tedavi merkezleri oluşturulmalı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), acilen Covid-19 hastaları için ayrı tedavi merkezleri oluşturulması, tedavi ve temaslı takip ekiplerinin genişletilmesi ve tüm bunlar yapılana kadar ülkedeki tedbirlerin artırılması gerektiğini belirtti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 13, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), acilen Covid-19 hastaları için ayrı tedavi merkezleri oluşturulması, tedavi ve temaslı takip ekiplerinin genişletilmesi  ve tüm bunlar yapılana kadar ülkedeki tedbirlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Sendika, “Kamu sağlık merkezlerindeki eksiklikleri gidermek yerine sadece hekimlerin, hemşirelerin ve sair sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozmaya odaklanan idareyi kınarız” dedi.

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, 10 Mart 2020 tarihinde saptanan ilk Covid-19 vakası sonrasında radikal kararlar alındığını ve yaklaşık 1.5 ay içerisinde ülkedeki hastalar saptanıp tedavilerinin yapıldığını anlattı ve “Kapanmanın tek amacı Covid ve diğer hastalarla ilgili sağlık sisteminin organize edilmesiydi” ifadesini kullandı.

Covid ile mücadelede 100’ün üzerinde çeşitli branş hekiminin kendi uzmanlık alanına girmemesine rağmen sürecin atlatılması için hizmet verirken, diğer kamu hekimlerinin Covid dışı hastaların tedavilerinde görev aldığını belirten Varış, şöyle dedi:

“Hazırlıklar tamamlanmadan ve uyarılarımıza kulak asmadan yurt dışına karantinasız açılım yapan hükümet toplum içerisinde Covid-19 virüsünün yayılımına neden olmakla birlikte hastaların tedavi organizasyonunu yapamadığı için Covid (+) hastalar hastane dışında 5-6 farklı otelde tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Sonuç olarak

1. Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdamı sağlanmadan ve organizasyon şeması oluşturulmadan yurt dışına açılım yapılmıştır.

2.Hastanelerdeki yatak kapasitesi yeterli olmadığı için asemptomatik veya hafif semptomlu hastaların tedavi edilmeye çalışıldığı otellerde aynı zamanda karantina uygulamasındaki kişiler de bulunmaktadır.

3. Hükümet ve bürokratlar her dönemde olduğu gibi yine beceri yoksunluklarından kaynaklanan eksiklikleri sağlık çalışanlarının boynuna asmaya çalışmaktadır.

Acilen Covid hastaları için ayrı tedavi merkezleri oluşturulmalı, tedavi ve temaslı takip ekipleri genişletilmeli ve tüm bunlar yapılana kadar ülkedeki tedbirler artırılmalıdır.

Kamu sağlık merkezlerindeki eksiklikleri gidermek yerine sadece hekimlerin, hemşirelerin ve sair sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozmaya odaklanan idareyi kınarız.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık