koronavirusAçılacak iş yerlerinde alınması gereken önlemler Resmi Gazete’de

İnşaat şantiyelerinde, iş yerlerinde alınması gereken önlemlerle, kontrol kuralları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 2, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Covid-19 salgını nedeniyle iş yerlerinde, inşaat şantiyelerinde, kapalı ortam kapsamına giren kamu kurum, kuruluş, özel ofis, market atölye ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler ve bunlara bağlı oluşturulan kontrol kuralları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu kararınca Covid-19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup iş yerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlar uyarınca iş yerlerinde, inşaat şantiyelerinde, kapalı ortam ve ofislerde Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı önlemlerin alması, işlemlerin yapılması istenecek.

Asgari hususların yerine getirilmesinde işverenlere, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına alacakları önlemler konusunda yol göstermesi için kontrol listeleri oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı’nın salgın önlemleri çerçevesinde belirleyeceği süreye bağlı olarak işverenler Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bahse konu önlemleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

Giriş ve çıkışlar kontrollü tek kapıdan yapılacak… İş yerleri sık havalandırılacak

Kapalı ortam kapsamına giren kamu kurum, kuruluş, özel ofis, market atölye gibi iş yerleri ile ilgili açıklanan önlemler arasında giriş ve çıkışların tek bir kontrollü kapıdan sağlanması, kişilerin içeriye Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirler doğrultusunda ve gerekli kontroller yapılarak alınması, iş yerlerinin sık havalandırılması ve temizlenmesi var.

Ateş, öksürük, nefes darlığı belirtisi olan personelin iyileşene kadar çalıştırılmaması ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de duyurulan önlemler arasında.

Vardiya çalışma planı

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişilerin hastalık sona erene kadar çalıştırılmaması, şantiyedeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik vardiya gibi bir çalışma planı oluşturulması, ara dinlenmeler de dahil çalışma süresi içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması da açıklanan önlemlerden.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık