AktüelEkolojiABD’nin emisyonları 2021’de yüzde 6,2 arttı

Artışı yönlendiren seragazı emisyonları sırasıyla %10 ve %6,6 artan ulaşım ve enerji sektörleriydi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 11, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Artışı yönlendiren seragazı emisyonları sırasıyla %10 ve %6,6 artan ulaşım ve enerji sektörleriydi.

Pazartesi günü yayımlanan bir rapora göre, ABD’deki seragazı emisyonları, kömür yakıtlı elektrik kullanımının %17 artması ve sürücülerin koronavirüs pandemisinin ilk yılından sonra yollara dönmesiyle geçen yıl 2020 seviyelerine göre %6,2 arttı.

Öngörülen emisyon artışı, ABD’nin, Biden yönetiminin Paris Anlaşması kapsamında belirlediği emisyonların 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine göre %50-52 azaltımı hedefinden uzakta olduğunu gösteriyor. ABD seragazı emisyonları 2021’de 2005 seviyelerinin %17.4 altındaydı. Bir araştırma kuruluşu olan Rhodium Group’a göre ise 2020’de 2005 seviyelerinin %22.2 altındaydı.

Araştırma grubu, ekonominin pandemi ile ilgili çalkantısından sonra toparlanma senesi olan 2021 için ABD’nin ön emisyon verilerini analiz etti. GSYH’nin yıllık %5.7 büyüdüğü tahminlerini kullanarak, emisyon artışının ekonomik toparlanma oranını geride bıraktığını buldu.

Artışı yönlendiren seragazı emisyonları sırasıyla %10 ve %6,6 artan ulaşım ve elektrik enerjisi sektörleriydi.

Elektrik sektöründe, yüksek doğalgaz fiyatları, 2014’ten bu yana yaşanan bu ilk zam ile kömür üretiminde %17’lik bir artışa yol açarak emisyonları arttırdı.

Net ABD emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturan ABD ulaşım sektörü, 2020’de 2019 seviyelerine göre %15’lik bir düşüş yaşadıktan bir yıl sonra, 2021’de emisyonlarda en büyük artışı gördü. Koronavirüs nedeniyle karayolu seyahatlerinde azalma sonrası seragazı emisyonlarında sert bir düşüş yaşanmıştı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık