koronavirusAB, alınan ekipman ve malzemeleri teslim ediyor

Avrupa Komisyonu, Covid-19'la mücadele kapsamında alınan ekipman ve malzemelerin yarısına yakın bir kısmının Kıbrıs Türk toplumuna teslim edildiğini bildirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 30, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Avrupa Komisyonu, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan ekipman ve malzemelerin yarısına yakın bir kısmının Kıbrıs Türk toplumuna teslim edildiğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Siyasi İşler – Basın Müşaviri Kezban Akansoy, Avrupa Komisyonu’nun, UNDP Kıbrıs ile yakın işbirliği çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumuna yönelik acil durum desteğini başarıyla koordine ettiğini belirtti.

Satın alınan tıbbi ekipman ve malzemelerin yaklaşık yarısının Kıbrıs Türk toplumuna teslim edildiğini belirten Akansoy, “Yaklaşık 1,9 milyon Euro tutarındaki malzemenin dörtte üçü Mayıs ayı ortasına kadar teslim edilmiş olacaktır” dedi.

Açıklama şöyle:

“10 Nisan’da teslim edilen 576 PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) kitlerinin ardından, 20 aspiratör (emme) ünitesi, bir adet biyo-güvenlik kabini, bir adet tıbbi atık parçalayıcısı, 15.000 adet tam yüz koruyucusu, 4,416 adet PCR test kiti, 30,000 koruyucu tulum, 32 adet infüzyon/kan/ilaç pompası, 40 adet akış ölçer ve 720 adet DNA saflaştırma kiti yine Nisan ayı içerisinde teslim edilmiştir.  Önümüzdeki haftalarda, 5,000 adet HME ısı ve nem değiştirici filtre, 1,200 adet DNA saflaştırma kiti, bir adet mobil X-Ray ünitesi, 3,000 önlük, solunum cihazlarının ilk 10 adedi, ilaveten bir adet biyo-güvenlik kabini, aksesuarları da dahil olmak üzere 17 adet monitör ve moleküler test numuneleri otomatik ekipmanlarının teslimatı gerçekleştirilmiş olacaktır.  

Kıbrıs Türk toplumunun Covid-19’la mücadele kapsamındaki diğer ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. AB’nin bu amaç doğrultusunda ayırmış olduğu 5 milyon Euro tutarındaki bütçe kullanılabilir durumdadır. Bu bağlamda, yaklaşık 2,5 milyon Euro tutarındaki, yerel topluluklar için kişisel korunma ekipmanları (PPE), ilaveten 30 adet solunum cihazı ve 28 adet infüzyon pompası, bir adet video-bronkoskop, altı adet video-laringoskop, 8.000 adet gözlük/respiratör ve ilacın satın alma süreçleri devam etmektedir.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık