koronavirusAB, 2.5 milyon Euroluk yardımı kuzeye gönderdi

COVID-19'un yayılmasına karşı AB Desteği Acil Ekipman Alımı, Tıbbi Uzmanların Seferber Edilmesi ve Krize Müdahale İçin Teknik Yardım ile devam etmektedir.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 3, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Avrupa Birliği, 2.5 milyon Euro tutarındaki ilk parti acil tıbbi ekipman ve malzemenin satın alma sürecini Kıbrıs’taki UNDP ile yaptığı anlaşma üzerinden başarıyla tamamlamıştır.

Sağlanan destek kapsamında 25 tıp uzmanı da üç ay boyunca COVID-19 ile yapılan mücadeleye yardımcı olacaktır. Bu destek Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumundaki COVID-19 mücadelesi için ayırmış olduğu 5 milyon Euro’luk bütçenin gerçekleşen ilk bölümüdür. 

Bu faaliyet, Kıbrıs Türk toplumundan gelen talep üzerine, Avrupa Komisyonu ve UNDP’nin Kıbrıs’ta süregelen etkin işbirliği çerçevesinde COVID-19 salgınına hızlı müdahalesi ile gerçekleşmektedir.  COVID-19 kriz yönetimi, koordinasyon ve müdahale mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla teknik destek de sağlanmaktadır.   

İlk parti dahilindeki acil tıbbi ekipman ve malzemeler Avrupa ve Çin’deki tedarikçilerden temin edilmiş ve Nisan ayı içinde Kıbrıs’a gelmesi beklenmektedir. İlk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve  paralitik ilaçlar yer alacaktır. 

Avrupa Komisyonu, COVID-19’un Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelinin seferber edilmesini de ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde finanse etmektedir. Sağlık personeli, ihtiyaç çerçevesinde derhal harekete geçirilebilir durumdadır. 

Avrupa Komisyonu, COVID-19 ile ilgili müdahale kapasitesinin daha da geliştirilmesi amacıyla, özellikle etkin müdahale yönetimi, koordinasyonu ve operasyonel yapının oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunda müdahale planının iyileştirilmesi alanlarında destek vermeye devam edecektir.

Acil Durum Malzeme Listesi
ÜRÜNMiktar
Non-Rebreathing/geri-dönüşsüz Oksijen maskesi (Yetişkin ve Pediatrik)4,000
Yüksek Akımlı Yetişkin Maskesi500
Kapalı trakeal aspirasyon sistemi 10/12/14/16 fr6,500
HME Filtresi5,000
VTM (Viral Taşıma Tüpü)200
PCR kitleri4,800
DNA Saflaştırma Kiti1,680
Aerosol Bariyer Steril Pipet Uçları6,048
Solunum cihazı, çok amaçlı H/T40
EKG/NIBP/SPO2/TEMP/RESP/2IBP/CO2/ CO Monitörü20
İnfüzyon Pompaları IV/TPN/Kan/İlaçlar60
Mobil Emme Ünitesi 1 X, 2L Kap20
Mobil X-ray ünitesi, dijital1
Video laringoskop6
Video bronkoskop1
Akış ölçer O240
Biyo Güvenlik Kabini Sınıfı II A22
Önlük (farklı boylarda)30,000
Gözlük (farklı boyutlarda)15,000
Tam Yüz Koruyucusu15,000
Tek kullanımlık galoşlar (farklı boylarda)30,000
Koruyucu tulum (farklı boylarda)30,000
Eldiven (farklı boylarda)40,000
Maske Respiratör Partikül Maskesi FFP2 / N95 (farklı boylarda)30,000
İlaçlar (antibiyotikler, antiviraller, sedatifler ve paralitikler150,000
Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık