AktüelEkoloji20 yıl içinde dünyada 1.3 milyar ton plastik atık olacak

Dünya çapında harekete geçilmezse, 2040 yılına gelindiğinde 1.3 milyar ton plastiğin çevreye saçılacağı tahmin ediliyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 16, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Dünya çapında harekete geçilmezse, 2040 yılına gelindiğinde 1.3 milyar ton plastiğin çevreye saçılacağı tahmin ediliyor.

Science dergisinde yayınlanan araştırma plastik sorununun 20 yıl içinde geleceği noktayı küresel bir modelleme yönetimiyle hesapladı.

Araştırma ekibinden Leeds Üniversitesi’nden Dr. Costas Velis 20 yıl içinde bizi nasıl bir tablonun beklediğine dair ilk kez böyle kapsamlı bir değerlendirme yapıldını belirtti. Böylesi büyük bir miktarı hayal edemeyenler için şu örneği verdi: “Bu kadar plastik atığı düz bir zemine yaydığınızı düşürseniz Birleşik Krallığın 1.5 katı büyüklüğünde yer kaplar.”

Dr. Velis ortaya çıkan sayının çok çarpıcı olduğunu ancak bu istenmeyen sonucun önünce geçmek için gerekli teknoloji ve imkana sahip olduğumuzu söyledi.

Araştırma ekibi bu sorunu sayılara dökmek için dünyadaki plastik üretimi, kullanımı ve atıklarının izini sürdü. Ardından gelecekteki plastik kirliğini hesaplamak için bir model yarattı. Bu model plastik üretimindeki artışa ve yeniden kullanım ile geri dönüşümde kayda değer ölçüde bir değişiklik olmamasına dayandırıldı. Böylece 20 yıl içinde hem karada hem okyanuslarda tahmini 1.3 milyar ton plastik kirliliği olacağı sonucuna varıldı.

Aynı modellemede bazı önlemler alınarak bu sayının yüzde 80 oranında azaltılabileceği görüldü. Bunun için atılması gereken adımlar şöyle:

*Plastik üretimi ve kullanımını azaltmak

*Plastik yerine kağıt ya da kompost malzeme kullanmak

*Geri dönüşümlü ürünler ve paketler tasarlamak

*Düşük-orta gelirli ülkelerde atık toplama oranlarını artırmak ve resmi olmayan atık toplama işlerini desteklemek

*Plastik atık ihracatını azalatmak

Ancak Dr. Velis bütün bu uygulanabilir önlemler alınsa dahi 20 yıl içinde ekstra 710 milyon ton plastik atık olacağını belirtti.

İsimsiz kahramanlar: Atık toplayıcıları

Dünyadaki plastik atık miktarını azaltmakta önemli bir rol oynamalarına rağmen düşük gelirli ülkelerde para kazanmak için bu işi yapan yaklaşık 11 milyon atık toplayıcısının temel işçi haklarından ve güvenli çalışma şartlarından mahrum bırakıldığına da dikkat çekildi.

Dr. Velis atık toplayıcılarının geri dönüşümün isimsiz kahramanları olduğunu belirterek onlarsız bir dünyada deniz ve okyanuslardaki plastik miktarının çok daha fazla olacağını söyledi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık