koronavirus“Ülkemize mutasyonlu virüs ulaşmış olabilir”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), son haftalarda ülkede saptanan Covid-19 vakalarının daha ağır seyretmesinin “ülkeye mutasyonlu virüsun ulaşmış olabileceğini” düşündürdüğünü ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın hızlıca uygun vaka örneklerini mutasyon analizi yapılabilecek merkezlere göndermesini ve sonuçların hızlıca toplumla paylaşılmasını istedi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 4, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), son haftalarda ülkede saptanan Covid-19 vakalarının daha ağır seyretmesinin “ülkeye mutasyonlu virüsun ulaşmış olabileceğini” düşündürdüğünü ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın hızlıca uygun vaka örneklerini mutasyon analizi yapılabilecek merkezlere göndermesini ve sonuçların hızlıca toplumla paylaşılmasını istedi.

Birlik yazılı açıklamasında, ülkede son 3 hafta içinde vaka sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların gecikmeli veya kısmi uygulanmasıyla birlikte salgının toplum içinde hızla yayıldığına işaret etti.

“Kararların uygulanması için gerekli düzenleme yapılmadı, denetim mekanizması geliştirilemedi”

Gelinen bu noktada alınan kararların etkili olmasını sağlamak için kararların eksiksiz ve zamanında uygulanmasının önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, bugüne kadar salgının kontrolü amacıyla alınan kararların uygulamada aksamaması için gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve doğru denetim mekanizmasının geliştirilememesi nedenleri ile beklenen etkinliğin sağlanamadığı ve tam kapanma ihtiyacına sürüklenildiği savunuldu.

Tam kapanmayla hedeflenenler

Birlik, “tam kapanma” ile hedeflenmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Teması en aza indirgemenin yanı sıra toplum içerisinde var olduğunu bildiğimiz ancak tespit edilemeyen aktif Covid-19 vakalarının ve temaslılarının hızlıca saptanması,

Ülkemizde uygulanan günlük PCR test sayısının en üst kapasiteye çıkartılması (günlük 5000 ve üzeri),

Etkin toplum taraması yapılabilmesi amacıyla AB ülkelerinde de yaygın olarak kullanılan, 15 dakikada sonuç verebilen ve kan örneğinden çalışılabilen yeni Hızlı Antijen Testlerinin temin edilmesi,

Yeni hizmete girmesine rağmen yatak kapasitesi dolmak üzere olan Acil Durum Hastanesi ile birlikte Covid-19 ve Covid-19 dışı hastaların takip ve tedavisinin eksiksiz ve uygun koşullarda yapılabilmesi için bir planlamanın yapılması,

Salgın ile mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi adına yeterli sayıda sağlık personeli sağlanması ve gerekli sayıda istihdamın yasalara uygun şekilde ivedilikle hayata geçirilmesi.”

“Takviye personel eğitimi elzem”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bir yıldır devam eden mücadelede, yüksek risk altında görev alan sağlık çalışanlarının yorgun düşmesi ile hastalıktan korunma zaafiyeti oluşmaması için uygun organizasyonun sağlanıp, gerekli olması halinde takviye edilecek personelin eğitimlerinin tamamlanmasının da elzem olduğunu vurguladı.

Covid-19 pozitif ve temaslı vakalarının takip ve gereğinde tedavi edildiği karantina merkezlerinin (anlaşmalı otel ve yurtlar) standartizasyonunun sağlanması ve/veya tek merkez haline getirilmesinin de toplumda bu merkezlerde tedavi olma çekincesini ortadan kaldıracağına dikkat çeken birlik, ayrıca sağlık çalışanları ve hasta/temaslıların uygulanacak prosedürler için bilgilendirilmesi açısından uygun ve kolayca anlaşılabilir algoritmaların oluşturulmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Açıklamada “Bu algoritmaların herkesin erişebileceği (otel/yurt oda kapısı içine asılacak yönergeler, sağlık personeli kılavuzu basım ve dağıtımı) şekilde düzenlenmesi elzemdir” denildi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık