AktüelGazedda'nın Gündemi“Ceza Yasasında ifade özgürlüğü ile çelişen bir çok madde var”

Avukat Öncel Polili, dün mecliste geçen Bilişim Suçları Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polili açıklamasında, ceza Yasasında ifade özgürlüğü ile çelişen bir çok madde daha olduğunu belirterek, "umarım yeni geçen bilişim suçları yasası ile bir çoğu yeniden hayat bulmaz" dedi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 30, 2020
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
LGBT kitapcık

Avukat Öncel Polili, dün mecliste geçen Bilişim Suçları Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polili açıklamasında, ceza Yasasında ifade özgürlüğü ile çelişen bir çok madde daha olduğunu belirterek, “umarım yeni geçen bilişim suçları yasası ile bir çoğu yeniden hayat bulmaz” dedi.

Bilişim Suçları Yasası Meclis Genel Kurulundan şikayet edilen bazı hususların düzeltilmesiyle geçti.

Bilişim Sistemine veya Bilişim Verisine Hukuka Aykırı Erişim, Bilişim Sistemine veya Bilişim Verisinin İletimine Hukuka Aykırı Müdahale, Bilişim Sistemini veya Verisini Hukuka Aykırı Olarak Bozma, Silme, Engelleme veya Değiştirme, Cihazların ve Verinin Kötüye Kullanımı,  Bilişim Verisi Üzerinde Sahtecilik,  Bilişim Sistemi Aracılığıyla Dolandırıcılık, Bilişim Sistemleri Kullanılarak Kredi Kartları ve/veya Banka Kartlarında Sahtecilik yapma, çocuk pornosu, fikri hakların korunması gibi, faydalı bir çok düzenleme yapıldı. Zaten bilişim suçları bu tür suçlardır. Diğer taraftan hala daha ifade özgürlüğü açısından bazı tehlikeli düzenlemeler yerinde duruyor.

Örneğin, Elektronik haberleşme şebekesinde yapılan ve içeriği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki mevzuat kapsamında

(A) Herhangi bir suç oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe bulunan yayınların önlenmesi amacıyla soruşturma memuru Mahkemeye başvurabilir ve aşağıdaki (2)’nci fıkradaki ölçütlere uygun olması şartıyla, erişimin engellenmesi kararı verilebilir.  Bilindik bir örnek üzerinden konuyu anlatayım. Ceza Yasasının 68. Maddesi yabancı devlet yetkililerine zem ve kadih suçunu düzenler. Bu suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe varsa ve yasadaki diğer kriterler de yerine gelmiş ise mahkeme erişimi engelleme kararı verebilir.

Bunun dışında, Ceza Yasasının 63’üncü maddesi ile bu madde altında yapılan Emirname’ye aykırı yayınlara gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Mahkeme kararı olmaksızın Kurum tarafından erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Ceza Yasasının 63. d. Maddesine göre, Amaçları arasında genel bir greve gidilmesini sağlamak veya herhangi bir çeşit huzursuzluk yaratmak veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yıkıcılığı yaymak bulunduğu veya bu amaçlarla kullanıldığı Bakanlar Kurulu emirnamesi ile yasa dışı ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içindeki veya dışındaki tüzel kişilik kazansın veya kazanmasın herhangi bir kuruluş veya örgütü anlatır.

Yani sendikal platform genel greve gitme kararı aldığı zaman Bakanlar Kurulunun sendikal platformu yasa dışı örgüt ilan etme yetkisi var. Daha sonra sendikal platformun yayınlarına Bilişim Teknolojileri Yüksek Kurulu tarafından erişim engeli verilebilir. Bunun dışında, yasa dışı ilan edilmiş bir örgütün barış mesajı içeren bir yayınını da Bilişim Teknolojileri Yüksek Kurulu tarafından erişim engeli verilebilir. Mahkeme bağımsızlığı olmayan, yargıç güvenceleri olamayan bir kuruma ve uzmanlık alanı olmayan bir konuda yetki verilmesi sakıncalıdır.

Ceza Yasasında ifade özgürlüğü ile çelişen bir çok madde daha var. Umarım yeni geçen bilişim suçları yasası ile bir çoğu yeniden hayat bulmaz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..