koronavirusAB’den COVID-19 Salgınına karşı 5 Milyon Euro’luk Destek

Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna tıbbi ekipman ve malzeme tedarik edilmesine yönelik takriben 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 23, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna tıbbi ekipman ve malzeme tedarik edilmesine yönelik takriben 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı. AB desteği, UNDP ile yapılan bir sözleşme çerçevesinde, uluslararası bir sağlık uzmanıyla iş birliği içerisinde, iki toplumlu sağlık komitesinin eş başkanı ve ilgili yerel paydaşlarla koordineli bir şekilde sağlanacaktır.

İhtiyaçlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) en gerekli ve en acil olarak belirlediği malzemeler temelinde değerlendirilmektedir. Avrupa Komisyonu, teslim edilecek ekipmanın anında ve tam çalışır durumda olmasını sağlamak için yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.

Tedarik edilecek tıbbi ekipman ve malzemeler arasında, solunum cihazı gibi yoğun bakım ekipmanları, önlük, koruyucu gözlük, yüz koruyucusu ve N95 maskeleri gibi kişisel korunma ekipmanları, test kitleri, antibiyotikler ve antiviral ilaçlar yer alacak.

Kişisel korunma ekipmanları (PPE), Test Kitleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Yoğun Bakım Ünitesi (ICU) malzemelerinde kullanılan reaktifler ilk tedarik edilecek acil tıbbi malzeme grubunda yer alacaktır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık