Emperyalizmin Kıbrıs Sorunundaki Rolü – Abdullah Korkmazhan

Abdullah Korkmazhan’ın Emperyalizmin Kıbrıs Sorunundaki Rolü makalesi ilk olarak SOL Dergi’de yayınlandı. Yazıyı iki bölüm olarak yayınlıyoruz.   Kıbrıs sorununun oluşumu ve nedenleri üzerine yapılan birçok tartışma ve çalışmada, emperyalizmin sorunun kökenindeki rolü gözardı edilir. Anglo-Amerikan emperyalizminin Ada’yı denetim altında tutmak için uyguladığı sistemli böl-yönet politikası, toplumlararası çelişkileri derinleştirip, çatışmaları körüklediği gerçeği, doğrudan ve dolaylı müdahaleleri ile oynadığı rol genellikle ya gizlenmekte ya da yok sayılmaktadır. Kıbrıs sorunun dış boyutundan, emperyalist güçlerin küresel/bölgesel çıkar ve … Okumaya devam et Emperyalizmin Kıbrıs Sorunundaki Rolü – Abdullah Korkmazhan