AktüelEditoryalMedya OdasıGazetecilere çağrı: Yayımlayamadığınız haberlere talibiz

Kıbrıs'ın kuzeyindeki ifade özgürlüğünün alanı her geçen gün daha da daralmaktadır.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 16, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs’ın kuzeyindeki ifade özgürlüğünün alanı her geçen gün daha da daralmaktadır. Meslek olarak kurumsal medyada gazetecilikle uğraşan meslektaşlarımız, daralan ifade özgürlüğüyle boğulmakta, daimi olarak küçülen bu çember içinde daha da vasat haberler yapmaya zorlanmaktadır.

GazeddaKıbrıs, yazdığı haberi herhangi bir gerekçe ile sansüre uğrayan ve/veya serbest çalışan gazetecilerin haberlerini ücret karşılığında yayımlama kararı almış bulunmaktadır. Gelin, yayımlanmayan ya da yayımlanmasını istediğiniz haberi bizlerle paylaşın. Yayımlanan her haberiniz üzerinden sizlere emeğinizin karşılığını ödeyelim.

***

Kıbrıs’ın kuzeyindeki medya yapısı, belli başlı sermaye, politik güç ve çıkar çevreleri odağında yeniden şekillenirken, gazeteler ve gazetecilik, demokrasiyi ve özgürlükleri güçlendirecek bir ifade değeri olarak değil, güç, çıkar ve kirli işleri örtecek birer silah olarak kurgulanmaktadır. Bu değişim özellikle demokrasi kültürü ve toplum içinde alternatif seslerin ifade alanlarının daralması anlamında tehdit oluşturmaktadır.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki gazetecilik özgür olmaktan çok uzaktır. Kurumsal medyada çalışan her gazeteci, zaman zaman yazdığı haberiyle ilgili sansüre uğramaktadır. Dahası, hali hazırda ekonomik olarak zor durumda olan medyadan en büyük zararı gören gazeteciler, insanlık onuruna yaraşır, emeğinin karşılığını alacak maaşı halen kazanamıyor.

Serbest çalışan gazeteciler ise, herhangi bir güvencede uzak, yazdığı haberlerini satamazsa aç kalabileceği bir pozisyonda mesleğini sürdürmeye çalışmaktadır.

Yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan GazeddaKıbrıs, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organı olarak, kurulduğu günden beri gönüllülerin dayanışma amaçlı destekleri ile bütçesini oluşturmaktadır.

Yayımlayamadığınız haberlere talibiz

GazeddaKıbrıs’ın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren GazeddaKıbrıs, aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmektedir.

Bu kapsamda, okuyucularımızdan elde ettiğimiz geliri, Kıbrıs’ın kuzeyindeki gazeteciliği geliştirmek, gazetecilik mesleği ile yaşamını idame etmeye çalışan meslektaşlarımızın ekonomik gelirlerine bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla dönüştürme kararı almış bulunmaktayız.

İlk etapta, gelirlerimizden biriktirdiğimiz 5 bin TL’yi meslektaşlarımızla paylaşmayı hedeflemekteyiz. Yayımlanan her haber karşılığında taban fiyat olarak 150 TL ödemeyi planlamaktayız. Bu ücret, haberin niteliği ve içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Haberler yayımlanmadan önce Editoryal Kolektif’in değerlendirmesinden geçecek, GazeddaKıbrıs’ın belirlediği ilkelere aykırılık teşkil etmemesi durumunda yayımlanacaktır.

Yayımlanması uygun görülen haberlerde, gazetecilerin mesleki kariyerini korumak amacıyla gizlilik hakkına saygı gösterilecektir. Daha detaylı bilgi için [email protected] adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

GazeddaKıbrıs’ın ilkeleri

GazeddaKıbrıs, yayınlarını aşağıdaki ilkeler temelinde sürdürür:

1- Kolektif yayıncılık temelinde barış ve yurttaş gazeteciliği yapar.

2-  Gazetecilik meslek ilkelerine uygun davranır. Kıbrıslıtürk basınında ‘gazetecilik meslek etiği’ adı altında, gerek gazeteciliğin bir ticari anlayışla şekilendirilmesine, gerekse gazeteciliğin patronların iki dudağı arasına hapsedilmesine karşı çıkar.

3- İnternet gazeteciliğinin, etik kurallara bağlı olarak yapılması gerektiğine inanır ve etik özdenetimin gerekliliğini savunur.

4- Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğüne saygı duyar. Ayrımcılığa, ötekileştirmeye, gruplandırmaya yarayan yayınlar yapmaz. Bireyleri, bedensel durumu, sosyal düzeyi, kökeni, inançları, cinsiyeti, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi dolayısı ile ayırmaz.

5- Özgürlükçü bir yayın anlayışı ile yayınlarını sürdürür.

6- Ekolojik dengeyi gözetir. Kapitalist, ataerkil, militarist, , cinsiyetçi, heteronormatif yayınlar yapmaz. Haber dilinde barış gazeteciliğini takip eder. Milliyetçi söylev ve öykülemeler içeren, belli bir grubu yücelten habercilik dilini kullanmaz.

7- Bilginin doğası gereği; paylaşıldıkça anlam kazanmakta olduğuna inanır. Lakin, haber sayısını artırmak ve/veya ekonomik kazanç elde etmek için haber değeri olmayan yayınlar yapmaz. Yayımlanan haberlerde, haber başlık ve içeriklerinin yurttaşa en doğru bilgiyi vermek gailesinden uzaklaşıp, ekonomik kazanca yönelmesini etik bulmaz.

8- Kamu faydası için zaruri olmadığı müddetçe kimsenin özel hayatı ile ilgilenmez. Eleştiri sınırlarını aşan yayınlar ile kişi veya kurumlara zarar verici yayın yapılmasını etik bulmaz.Haber kaynağının gizliliği esastır. Gizlilik temelinde verilen bilgiler, kamu faydası oluşturmadıkça yayınlanmaz.

9- Masumiyet karinesi esastır. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilmez. Kişiyi zan altında bırakacak yayın yapılmaz.

10 – Yayınlanan içerik kaynaklı cevap ve tekzip hakkına saygı duyulur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık