Yorum

Çeviri: Aycan Akcin Devlet sosyalizminden kapitalizme geçiş, düz işlerde çalışan işçiler arasında çok derin bir adaletsizlik ...

  • Mapuçe halkı, Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesinden aldığı ilhamla, çeşitli Şilili gruplarla birlikte Şili ...

Klerikalizmin Yeni Bir Biçimi: : Kilise Kıbrıs’ın politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına hükmetmeye ...

Dünyada açlık çeken insanların sayısı hızla artmaya devam ediyor. BM, 2030 yılına kadar açlık ...

1. Kapitalist dünya sistemi 1970’lerin başında krize girdi ve 1974-75’den itibaren de kriz, tüm kapitalist ...

Vladimir Volkov ve Clara Weiss

Şubat 2018’de, Rusya’da, Urallar’ın güneyinde bulunan Verkhneuralsk ...

Hollanda’da geçirdiğim beş gün içinde, bütün hayatım boyunca gördüğümden daha fazla hamile ve yaşlı kadının ...

Gezegen bizim şiddetli saldırımız altında Antroposen (İnsan Çağı) adı verilen bir döneme ...

Siyasal iktidarın krize ilişkin yaptığı her hamlenin krizi daha da derinleştirdiğini ve çelişkileri artırdığını belirten ...

Yugoslav komünistleri o kadar çok futbolcu silah altına almışlardı ki bazıları partizanlara üzerlerinde hâlâ formaları ...