Meliz Erdem

#yorum

Sen tüm sebep olduklarınla ve olmadıklarınla daha çıkmadan çürüyen 20’lik diş gibisin sevgili “Devlet”… 20’lik dişler ...

#yorum

Bir kelimeyi sürekli olarak tekrar etmek, tanımlanamayan bir his, bir soyutluk, bir anlam verememe haline ...